Delay Kick

alias  kekanda.kicker {
  inc -u40 %kekanda.counter
  .set %nick $nick | set %chan $chan | set %reason $1- | .write clone.txt %nick | .timerclear -o 1 200 write -c clone.txt
  if (%kekanda.counter isnum 22-42) && (%nick ison %chan) { .kick %chan %nick  15(6(12 Reason: 6)15)4 %reason $sx 15(6(12 DirectKick 6)15) }
  if (%kekanda.counter > 48) { .timerdelay -hmc 1 1100 kekanda.delay }
  haltdef | return
}
alias kekanda.delay {
  .set %nick $read(clone.txt)
  if (%nick != $null) {
    if (%nick ison %chan) { .kick %chan %nick  15(6(12 Reason: 6)15)4 %reason $sx 15(6(12  DelayKick 6)15) | timerk -h 1 980 kekanda.delay }
    if (%nick !ison %chan) { .write -ds %nick clone.txt | .timerloop1 1 0 kekanda.delay }
  }
}
on 1:op:%chan: {
  if ($opnick == $me) { timerloop2 1 0 kekanda.delay }
  else { return }
}

Contact

Kekanda69

kekanda69@gmail.com

Melaka,Malaysia

Search site

.::: Dalam Kenangan :::.

Al-Fatihah Kepada Muhd Raudhah Bin Haji Bahari

Sesungguhnya Allah s.w.t telah menetapkan rezeki seseorang dan tiada yang terkecuali. Di sini kita akan sama-sama kongsi kunci rezeki, amalan rezeki, rezeki internet, rezeki pasif, rezeki halal, rezeki berkat dan apa-apa berkaitan menambah rezeki.

© kekanda 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode