Raw Event

raw *:*:{ if ($regex($numeric,/(001|002|003|004|005|006|007|008|009|250|251|252|253|254|255|265|266|302|353|367|368|372|375|376|401|441|442|478|482|494))) { halt } }

 

raw *:*: {
  var %:N = $numeric
  if (%:N == 001) { halt } | if (%:N == 002) { halt } | if (%:N == 003) { halt } | if (%:N == 004) { halt } | if (%:N == 005) { halt } | if (%:N == 006) { halt } | if (%:N == 007) { halt } | if (%:N == 008) { halt } | if (%:N == 009) { halt } | if (%:N == 250) { halt } | if (%:N == 251) { halt } | if (%:N == 252) { halt } | if (%:N == 253) { halt } | if (%:N == 254) { halt } | if (%:N == 255) { halt }
  if (%:N == 265) { halt } | if (%:N == 266) { halt } | if (%:N == 353) { halt } | if (%:N == 302) { halt } | if (%:N == 366) { halt } | if (%:N == 367) { halt } | if (%:N == 368) { halt } | if (%:N == 372) { halt } | if (%:N == 375) { halt } | if (%:N == 376) { halt } | if (%:N == 401) { halt } | if (%:N == 441) { halt } | if (%:N == 442) { halt } | if (%:N == 478) { halt } | if (%:N == 494) { halt }
}

 

 

Contact

Kekanda69

kekanda69@gmail.com

Melaka,Malaysia

Search site

.::: Dalam Kenangan :::.

Al-Fatihah Kepada Muhd Raudhah Bin Haji Bahari

Sesungguhnya Allah s.w.t telah menetapkan rezeki seseorang dan tiada yang terkecuali. Di sini kita akan sama-sama kongsi kunci rezeki, amalan rezeki, rezeki internet, rezeki pasif, rezeki halal, rezeki berkat dan apa-apa berkaitan menambah rezeki.

© kekanda 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode