Regex

on ^*:text:*:#: $kekanda.engine($chan,$nick,$1-)
on ^*:notice:*:#: $kekanda.engine($chan,$nick,$1-)
on ^*:action:*:#: $kekanda.engine($chan,$nick,$1-)
ctcp @*:*:#: if ($nick isreg $chan) && ($nick != $me) { haltdef | $kekanda.kicker($chan,$nick,ctcp) }
on @*:ctcpreply:*: if ($nick isreg $chan) && ($nick != $me) { haltdef | $kekanda.kicker($chan,$nick,ctcpreply) }
alias kekanda.engine {
  if ($nick !isreg $chan) || ($nick == $me) { goto end }
  if ($regex($lower($strip($1-)),/(cipap|fuck|bastard|pukimak|pantat|burit|shit|bitch|dick|pantek|pepek|butuh|butoh|jubo|zakar|babi|kote|konek|lancap|suck|pussy|poen|lancau)/g) && (terbabit !isin $chan ) && (mashitah !isin $chan ) && (dickson !isin $chan ) && (zakaria !isin $chan ) && (sosial !isin $chan )) { $kekanda.kicker(Swearing ) }
  if ($regex($1-,/[[:cntrl:]]/g) > 49) { $kekanda.kicker( Codes ) }
  if ($regex($strip($1-),/[[:upper:]]/g) > 49) { $kekanda.kicker( Capslock ) }
  if ($regex($strip($1-),/[[:digit:]]/g) > 49) { $kekanda.kicker( Numerics ) }
  if ($regex($strip($1-),/[[:punct:]]/g) > 49) { $kekanda.kicker( Punctuations ) }
  if ($regex($removecs($1-, $+ $chr(160) $+ ),/[€-Ÿ|¡-ÿ]/g) > 49) { $kekanda.kicker( Ascii ) }
  if ($regex($strip($1-),/[[:lower:]]/g) > 199) { $kekanda.kicker( characters ) }
  if ($regex($strip($1-),/[ ]/g) > 49) { $kekanda.kicker( blanks ) }
  if ($regex($lower($strip($1-)),/(http|tp:|#)/g) && ($chan !== $strip($1-))) { $kekanda.kicker( Advertise ) }
  var %rpts = $+(%,repeat.,$hash($strip($1-),32),.,$nick) | Inc -u3 $eval(%rpts,1) | If ($eval(%rpts,2) > 2) { $kekanda.kicker( Over Repeating ) }
  var %srepeat = $+(%,special,$hash($remove($strip($1-),$chr(160),$chr(32)),32),.,$nick) | Inc -u2 $eval(%srepeat,1) | if ($eval(%srepeat,2) > 2) { $kekanda.kicker( Special Repeat ) }
  var %roww = $+(%,rowwx.,$nick) | Inc -u3 $eval(%roww,1) | If ($eval(%roww,2) > 4) { $kekanda.kicker( Flooding ) }     
  haltdef
  :end
}

Contact

Kekanda69

kekanda69@gmail.com

Melaka,Malaysia

Search site

.::: Dalam Kenangan :::.

Al-Fatihah Kepada Muhd Raudhah Bin Haji Bahari

Sesungguhnya Allah s.w.t telah menetapkan rezeki seseorang dan tiada yang terkecuali. Di sini kita akan sama-sama kongsi kunci rezeki, amalan rezeki, rezeki internet, rezeki pasif, rezeki halal, rezeki berkat dan apa-apa berkaitan menambah rezeki.

© kekanda 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode